Alternativa utbildningar

Bli en attraktiv arbetsgivare - Alternativa utbildningar

KOMPETENSRAPPORT 2019

UTBILDNINGAR FÖR FRAMTIDENS BEHOV

 

Den digitala sektorn behöver stärkas med flera utbildningsformer, till exempel inom gymnasieskolan och yrkeshögskolan. Jämför med industrin, som varit bra på att hitta utbildningskoncept för olika roller inom företagen. Här är några satsningar som kan bidra till att lösa den digitala kompetensbristen: 

Yrkeshögskolor
För att tillgodose behovet av utbildningar som har en tydlig yrkesförberedande prägel är YH-utbildningar ett bra alternativ. YH kopplas till en viss yrkesroll och består till stor del av praktik och hands on-utbildning. Omfattningen är oftast ett till två år. Fördelen är att eleven snabbt blir redo för arbetsuppgifter, då en stor del av studierna är förlagd hos företagen. Företagen har hög involvering i utbildningen, som efter hand kan anpassas efter företagens behov.

 

Boot Camp
Du har förmodligen hört talas om intensivutbildningar för att ta körkort. Samma koncept går att flytta över till digitala utbildningar. Genom en intensiv utbildning kan man snabbt hjälpa människor att ställa om och byta bransch. Ett exempel är initiativet Genius in ICT, som arbetar för att bredda rekryteringsbasen inom den digitala sektorn.

TE4

Compare samverkar med Teknikcollege Värmland och sitter i programrådet för TE4, det fjärde året på Tekniklinjen som leder till att man blir gymnasieingenjör. Teknikcollege är en samverkansplattform för kompetensförsörjning inom svensk industri på både kort och lång sikt. Det är ett samarbete mellan kommuner, utbildningssamordnare och företag som gynnar alla parter. Teknikcollege kvalitetssäkrar utbildningar och här är det företagens framtida behov av kompetens som styr.

Kodstugor
Genom Kodcentrum får barn i årskurs 4–6 prova på att skapa spel, appar och digitala berättelser. Allt under vägledning av volontärer – eller kodhjältar – som uppmuntrar och inspirerar.

 

”Tillgång till det digitala språket är en demokratifråga. Genom att ge alla barn lika förutsättningar för att lära sig programmering och digitalt skapande bidrar Kodcentrum till att motverka att vissa grupper hamnar i ett digitalt utanförskap. Vi är därför otroligt stolta över att stötta Kodcentrum i deras uppstart av nya kodstugor”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Postkodstiftelsen.

 

”Vi tror att digital kunskap kommer bli ännu viktigare i framtiden och ser detta som en bra investering för kommande generationer. Att Kodcentrum jobbar med att öka andelen tjejer som vill lära sig om programmering och digitalt skapande är också något vi tycker är bra och viktigt”, säger Jenny Jonstoij, projektledare på Postkodstiftelsen.

 

Vill du bli en kodhjälte?

Läs mer information om hur du kan engagera dig som volontär eller på annat sätt i projekt som kodcentrum bedriver på www.kodcentrum.se eller ta en kontakt med Eva Stenback på eva@kodcentrum.se som arbetar på Kodcentrum som projektledare för Mötesplatser. 

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS