Digitala nomader

KOMPETENSRAPPORT 2019

MED HELA VÄRLDEN
SOM REKRYTERINGSBAS

 

Hur kan vi göra för att behålla de bästa talangerna i Värmland
– och dessutom dra nytta av hela världens kompetens?
Att locka digitala nomader är ett sätt.

En digital nomad är någon som jobbar platsoberoende, med hjälp av digital teknik. Det ger möjlighet att jobba på distans – som anställd, konsult, gigare eller entreprenör – och samtidigt se världen. Eller bo i vilken stad som helst med internet. En specialist som bor i Umeå, Stockholm, Bangkok eller Sydney kan vara anställd av ett värmländskt företag.

 

Mötet med nya kulturer, kunskapshubbar, trender och synsätt ger också ny inspiration, ny kompetens och nya kontakter. Hur kan vi dra nytta av de här möjligheterna för att stödja kompetensförsörjningen – och få rätt kompetens till rätt arbetsplats med hela världen som spelrum?

 

Digitala nomader ger oss platsoberoende kompetens

När kompetens inte är bunden till en fysisk plats får vi flera intressanta möjligheter. Tänk om vi på nationell nivå utvecklar stöd som möjliggör platsoberoende arbete fullt ut, i form av strukturer, know-how och teknik? Kan vi rekrytera helt utan geografiska begränsningar? Kan vi få eftertraktad digital kompetens till hela vårt land? Att en medarbetare bor på en annan plats ger dessutom möjlighet att få in nya perspektiv och trender i verksamheter, från andra kulturer och kunskapshubbar. Eller nya kunder. Eller ännu mer kompetens genom ett helt nytt kontaktnät. Det är minst sagt spännande.

Fakta

  • Genom digitala nomader får vi platsoberoende kompetens och en möjlighet att vara attraktiva arbetsgivare.
  • Tekniken och arbetssätten finns redan, det är vårt tankesätt som behöver utvecklas.
  • Flexibilitet på arbetsplatsen kan spara in stora summor, exempelvis genom minskade kontorshyror.

Morgondagens rekrytering finns i dag

Några jobbroller har arbetat på det här sättet väldigt länge, exempelvis resereportrar. Arbetssättet är inte nytt. Några vanliga jobb som framgångsrikt görs på håll i dag är mjukvaruutvecklare, skribenter och konsulter – det visar bland annat en studie med 150 digitala nomader. Den sista stora biten är att utveckla vårt tankesätt kring rekrytering. Att bryta en mental koppling mellan arbete och arbetsplats.

 

Flexibilitet är ekonomiskt

LinkedIn har i undersökningen Global Talent Trends 2019 lyft flexibilitet i arbetslivet, soft skills och transparenta löner som trender som kommer att förändra arbetsmarknaden. Flexibilitet i meningen att kunna arbeta när och varifrån man vill anses av 85 % i norra Europa som särskilt viktigt, det menas vara avgörande för rekrytering i framtiden. Anledningen är enligt 77 % möjligheten till ökad balans mellan arbete och fritid.

 

LinkedIn lyfter Dell som ett exempel på företag som varit framgångsrikt med flexibla arbetsvillkor. Distansarbete har varit en uttalad förmån hos Dell sedan 2014 och det har möjliggjort mindre kontorsytor – vilket årligen sparar 12 miljoner dollar. Av de 60 % som utnyttjar förmånen är 20 % mer nöjda med Dell som arbetsgivare än de som bara arbetar från kontoret.

 

Tidningen Chef har skrivit om en undersökning som visar att 80 % tackar nej till jobberbjudanden som inte innefattar flexibilitet på arbetsplatsen. För att flexibilitet ska fungera krävs dock en tillit mellan medarbetare och arbetsgivare, samt att rätt tekniska arbetsmiljö finns för att samarbetet mellan kollegor ska fungera. Det är avgörande, skriver svenskanomader.se. Det handlar definitivt om frihet under ansvar.

Attraktiv modern arbetsgivare

Vi ser en trend i samhället. Det finns en längtan efter mer frihet. Att få utforska och uppleva. Här har du och ditt företag en enastående möjlighet. Att vara tidigt ute och erbjuda ett nytt spännande arbetssätt – att låta dina anställda jobba som digitala nomader. På så sätt kan du och ditt företag attrahera, rekrytera och behålla den bästa kompetensen. Och sticka ut i mängden som en modern attraktiv arbetsgivare.

 

Målgruppens drivkrafter är det viktigaste
i ert företags erbjudande 

”Jobba hos oss. I november, den tråkigaste vädermånaden, får du jobba från vilken plats du vill. Vi vill att du ska kunna resa till solen, snön och upplevelserna. Det är vår företagspolicy.”

Tror du att de raderna skulle attrahera i en jobbannons? Testa frågan på några i din närhet, och se om du också får se glädje och nyfikenhet sprida sig i ansiktet. Här har vi nyckeln i ett framgångsrikt strategiskt arbete med arbetsgivarvarumärket. Att låta medarbetarnas drivkraft och behov vara i fokus. Det kommer stärka ditt erbjudande som arbetsgivare, vilket gör att ert företag upplevs som en attraktivt och modernt.

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS