Higher Ambition

KOMPETENSRAPPORT 2019

TRAINEEPROGRAM GER ATTRAKTIVARE ARBETSGIVARE

 

Att gå ett traineeprogram brukar innebära att det finns en tydlig plan för hur du som nyanställd ska kunna växa in i arbetet, samtidigt som du följer ett antal utbildningar som ska underlätta för dig. I Värmland anordnar Effect Management det ettåriga traineeprogrammet Higher Ambition.

Ett traineeprogram är en tillgång för arbetsgivaren. Möjligheten till vidareutbildning påverkar i valet av arbetsgivare, och möjligheten till nätverk kan bidra till valet av ny ort. I homogena grupper har man ofta också en gemensam syn från början och diskussionen kring ”varför” uteblir ofta.

 

Malthe Vesström, processledare på Compare, går Higher Ambitions traineeprogram och delar med sig av sina erfarenheter:

 

”Många studenter tittar efter traineeprogram i slutet av sin utbildning, då de vet att det innebär att företagen som är med satsar på fortsatt kompetensutveckling.


Det som skiljer Higher Ambition från andra traineeprogram är att vi som går det kommer från olika företag. Detta gör det möjligt för företag i Värmland, som själva inte har behov av att anställa så många nya, att konkurrera om alla de som söker traineeprogram. Samtidigt ger det oss som går programmet möjlighet till ett bredare kontaktnät.


Att vi som läser programmet dessutom kommer från olika verksamheter gör att frågor, svar och diskussioner ofta skiljer sig mycket åt jämfört med studietiden. I exempelvis utbildningsmodulen Affärsmannaskap, där vi simulerade företagsverksamhet genom budgetsättning och beslut. blev detta tydligt. Där skilde sig våra olika utbildningar och verksamheter åt och ledde till olika prioriteringar samt att hitta gemensamma språk för att kommunicera det.


Under min utbildningstid var behovet av ett gemensamt språk och samförståelse inte något direkt problematiskt, då en ekonomiklass är relativt homogen när det kommer till att välja mellan strategier. Då jag ytterst sällan befunnit mig i liknande homogena miljöer i yrkeslivet som under studietiden är detta med mångfald från olika företag den stora skillnaden mellan Higher Ambition och många andra traineeprogram. Det är dessutom lättare att våga ta steget att flytta till Värmland när man vet att möjligheten att snabbt hamna i ett nätverk med andra traineer finns.”

Fakta

Effect Management är ett Karlstadsbaserat konsultbolag som fokuserar på ledarskap och medarbetarskap, affärs- och verksamhetsutveckling samt kurser och seminarier inom dessa områden. Higher Ambition är ett ettårigt traineeprogram som i dag består av följande utbildningsmoduler:


• Lära känna sig själv
• Kommunikation och retorik
• Affärsmannaskap
• Omvärld, trender, förändring & innovation
• Utveckla långsiktigt hållbara verksamheter
• Modernt ledarskap och medarbetarskap

Malthe Vesström, Processledare, Compare

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS