Insikter från Ungdomsbarometern

KOMPETENSRAPPORT 2019

DÄRFÖR VILL NÄSTA GENERATION JOBBA FÖR DIG

 

Analysföretaget Ungdomsbarometern ger dig kunskap om ungas förväntningar,
kravställningar och prioriteringar i yrkeslivet – och hur du som arbetsgivare ska
tänka för att bli attraktiv i deras ögon.

 

Den ungdomsgeneration som är på väg ut i arbetslivet är en trygghetssökande, eftertänksam och medveten generation. På flera sätt är det också en potentiellt lojal arbetstagargeneration. Hur kan du attrahera framtidens arbetskraft till din verksamhet? Här är två artiklar med viktiga insikter från Ungdomsbarometern:

FRAMTIDA ARBETSTAGARES FÖRVÄNTNINGAR OCH KRAV PÅ ARBETSGIVARE

 

Den ungdomsgeneration som är på väg ut i arbetslivet är en trygghetssökande, eftertänksam och medveten generation. På flera sätt är det också en potentiellt lojal arbetstagargeneration. Men hur attraherar man som arbetsgivare framtidens arbetskraft till just sin verksamhet?

När dagens unga (15–24 år) beskriver sig själva använder de ord som livsnjutare, foodie och gamer, begrepp som i första hand tar sig uttryck genom intressen. Att ungdomar identifierar sig utifrån sina intressen är måhända inget nytt. Kanske var du själv sportfantast, hundmänniska eller punkare när du var yngre? Den påverkan som intressebilden har på ungas beslut idag har nog däremot aldrig varit större.

 

Dagens ungdomsgeneration är uppväxt med smartphones fastklistrade i händerna och är ofta inte vana vid att ha tråkigt. Intressestyrningen får därmed en självklar plats i ungas beslutsfattande, från gymnasieval till yrkesval och arbetsplats. Att få arbeta med något man är riktigt intresserad av är nämligen den mest avgörande faktorn för unga i deras framtida yrkesliv. Det föder exempelvis känslan av att ha en meningsfull sysselsättning, ett mål för många framtida arbetstagare.

 

En meningsfull sysselsättning skapas också genom att arbeta för företag och organisationer som gör gott. Som bryr sig om medborgare och samhälle, sina anställda, miljö och klimat. De största identiteterna bland unga idag är antirasist, feminist och miljövän – och dryga åtta av tio unga anser det vara ganska eller mycket viktigt att leva hållbart. Det är givetvis ett engagemang som unga tar med sig in i sin yrkesroll. De värderingar unga har vill de även se hos sin framtida arbetsgivare.

 

Engagemanget för de större frågorna bottnar ofta i känslan av en otrygg och osäker omvärld. Det bidrar också till att allt fler unga tycker det är viktigare med fast anställning, vilket skapar trygghet och mindre oro. Att få tydlig uppskattning för sitt arbete bidrar också till trygghet, något som är extra viktigt för värmländska arbetstagare.

 

Samtidigt önskar unga ha flexibilitet i arbetslivet, exempelvis i sina arbetstider, för att ha balans mellan jobb och fritid. Något som enligt unga skapar ett framgångsrikt arbetsliv. Dagens ungdomsgeneration är nämligen mindre intresserad av att göra karriär i den bemärkelse som äldre generationer är vana vid. Istället strävar unga efter att göra livskarriär, där det snarare är status att gå hem vid 17.00 än att jobba övertid. För man har ju så många intressen, så många mål, och då kan man ju inte bara jobba…

Citat från Ungdomsbarometern:

 

”Nästan tre månader senare fick jag feedback. Trodde hon skojade! TRE MÅNADER senare. Känns som ett helt liv…”

Kille, 24 år

 

”En modern arbetsgivare utgår ifrån ett moderniserat tänk, medveten om strukturer som kan påverka de anställda som t.ex. rasism, sexism, homofobi och inte diskriminerar på grund av funktionsnedsättning. Är även medveten om miljöpåverkan och om arbetsmiljön för de anställda, gällande t.ex. psykiska påfrestningar men även fysiska som kan bidra till att de anställda inte mår bra och kan få möjligheten till hjälp.”

Tjej, 19 år

HUR VINNER ARBETSGIVARE
LOJALITET FRÅN SNABB-
RÖRLIGA MILLENNIALS?

 

Ofta pratas det om ungas otålighet i förhållande till arbetslivet. Att de ofta byter jobb och inte är intresserade av att stanna länge på en arbetsplats. Förmodligen får vi acceptera att guldklockans tid är förbi, men det betyder inte att det är självklart för unga att endast stanna ett år eller två på en arbetsplats.

En bekant konsekvens av att det under högkonjunktur är arbetstagarens marknad är de ökade krav som arbetsgivaren väntas leva upp till för att locka och behålla medarbetare. Inte minst när det kommer till arbetsklimat och ledarskap.

 

Ett bra arbetsklimat är för de flesta av oss viktigt för att vi ska trivas på vårt jobb. För millennials (25–34 år) uppnås ett bra arbetsklimat genom inkludering, transparens och ett tydligt ledarskap. Den generation som med gott självförtroende och vetskap om sitt eget värde nyligen etablerat sig i arbetslivet är på många sätt en värderingsdriven generation. Frågor som antirasism, jämställdhet och minskad klimatpåverkan har förmodligen aldrig varit viktigare. Heller inte betydelsen av att arbeta för en öppensinnad arbetsgivare som är lika inkluderande mot alla människor, oavsett kön, ålder, etnicitet eller yrkesroll. Frågor som inte minst väcker stort engagemang bland arbetstagare i Värmland med omnejd.

 

Vid sidan av rekrytering kan ett inkluderande arbetsklimat skapas genom ett transparent ledarskap där arbetsgivaren bjuder in sina medarbetare till dialog. Genom att dela med sig av information om vad som händer i organisationen, och vara tydlig med förväntningar, skapas tillit i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Något som i sin tur ligger till god grund för ökad trivsel på och lojalitet till arbetsplatsen.

 

Tillsammans med oro för stress och utbrändhet – en för många unga vuxna självupplevd konsekvens av höga ambitioner och en icke-balans mellan jobb och fritid – är just ett dåligt ledarskap den största orosfaktorn i arbetslivet. Ett bra och utvecklande ledarskap, något som är ännu viktigare för arbetstagare i Värmland med omnejd än för arbetstagare i stort, kräver chefens arbete för en inkluderande och transparent arbetsmiljö – men även kontinuerlig feedback, för att stimulera medarbetarnas utveckling.

 

Behovet av tydlig och direkt feedback är delvis en effekt av ungas smartphonevana och användandet av sociala medier. Att få konstruktiv och konkret återkoppling, men också få höra vad man gjort riktigt bra, skapar en positiv utveckling både på ett personligt plan och i relationen till sin roll. Inte minst då det samtidigt finns utrymme för dialog och möjlighet för arbetstagaren att själv ge feedback. Att arbetsgivaren är inlyssnande och tar sina medarbetare på allvar, på samma sätt som unga tar sin egen utveckling på allvar, är en grundförutsättning för att vinna millennials lojalitet.

Citat från Ungdomsbarometern:

 

”Jag tänker ju inte leva ett helt liv för att jobba, jag tänker ju jobba för att LEEEEEEEVA ;-)”

21-åring

 

”En modern arbetsplats är för mig är en arbetsgivare som står för jämställdhet och strävar efter en välmående personal. Som ständigt vill förbättra, både arbetet men också arbetsplatsen och dess miljö. Som inte begränsar individen utan strävar efter kreativitet och utveckling.”

Tjej, 17 år

Framgångsrecept för feedback:

  • Situationsanpassad
  • Oombedd
  • Konstruktiv
  • Inlyssnande
  • Uppskattande
  • Snabb

Det här är Ungdomsbarometern

Sveriges ledande analysföretag inom områden som påverkas av vad unga tycker, tänker och gör. Ungdomsbarometern håller koll på allt från megatrender till snäva subkulturer och drar slutsatser som inspirerar till handling. Sedan cd-spelaren var årets julklapp har Ungdomsbarometern hjälpt såväl statliga myndigheter som intresseorganisationer, mediehus och konsumentvaruföretag att ligga steget före när tiderna förändras.

 

ungdomsbarometern.se

Bli en attraktiv arbetsgivare - Insikter från Ungdomsbarometern

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS