Om rapporten

KOMPETENSRAPPORT 2019

DÄRFÖR GÖR VI
DIGITAL REVOLT

 

En av de viktigaste frågorna för våra engagerade företag och organisationer är behovet av kompetensförsörjning och svårigheten att få tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle. Utan adekvat kompetens stannar företagens tillväxt i en bransch som bara blir större. Hur kommer vi till rätta med den förväntade kompetensbristen?

Vi behöver bredda bilden över de utbildningsalternativ som finns tillgängliga. Utöver universitetsutbildningar finns till exempel gymnasium, yrkeshögskolor och bootcamps. Bredvid dessa finns också initiativ för att väcka teknikintresset hos unga.

 

Vi behöver dessutom bredda rekryteringsunderlaget, det räcker inte att rekrytera från halva befolkningen. Genom att locka fler kvinnor till ICT-branschen kan vi stärka upp kompetensförsörjningen. För att locka kvinnor behöver företagen se över hur de arbetar med genusfrågor och vi behöver tillsammans reda ut vad som kan göra att fler kvinnor väljer den här typen av utbildning och arbete.

I båda dessa fall behövs en stärkt samverkan mellan företag och utbildningsaktörer, något Compare arbetar aktivt för. Dock kvarstår problemet med att de människor som har kompetensen ofta söker sig till storstäderna. Hur skapar vi en attraktiv bild över digitala yrken i vår region, så att fler av de som utbildar sig både flyttar hit och stannar kvar?

 

Det är en utmaning, men tillsammans tar vi tag i kompetensbristen och för Värmland framåt mot en ännu mer attraktiv digital region.

 

Mikael Holmgren

Process Leader Industry & Competence

Fakta

På uppdrag av Compare genomfördes undersökningen Digital revolt våren 2019 av det oberoende företaget Attityd i Karlstad AB. Totalt fick 82 medlemsföretag en unik webblänk till undersökningen. Av dessa svarade 61 medlemmar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 74 %. Resultaten har sammanställts av Attityd och analyserats av Compare.

Bakgrund och syfte

I rapporten från IT och Telekomföretagen konstaterades en stor brist på digital kompetens både internationellt, nationellt och regionalt. År 2022 beräknas det saknas 70 000 specialister inom IT och Telekom i Sverige. Det är ett direkt hot mot branschens tillväxt och samhällets välfärd.

 

Vi har utfört en liknande undersökning bland våra medlemsföretag i Värmland för att se hur läget ser ut regionalt. Vi vill analysera det värmländska behovet av kompetens och ta reda på hur företagen ser på frågor som jämställdhet, strategisk kompetensförsörjning och möjligheten till att utveckla nya affärsområden inom digital hälsa.

Compare gör det här tillsammans med våra medlemsföretag och samarbetspartners inom akademi och offentlig sektor för att i framtiden kunna rikta insatser där det gör största möjliga nytta för företag och offentliga organisationer i Värmland. Vi vill dessutom skapa en möjlighet för företagen att använda kunskapen om kompetensbehovet strategiskt i sina rekryteringsplaner samt för att bredda sin organisation med nya verksamhetsområden.

Om Compare

Compare är ett kluster som samlar de företag, organisationer och individer som tillsammans och långsiktigt vill utveckla Värmland till en attraktiv digital region, med nationell och internationell spets. Vi är ett kluster som består av cirka 100 företag inom den digitala sektorn i Värmland. Vi är en resurs för företag och organisationer som sätter tillväxt i fokus och vill få regionens företag att växa och bli konkurrenskraftiga med hjälp av digital teknik. För det krävs att vi tänker bortom morgondagen och driver digital utveckling och innovation tillsammans.

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS