Be digital

KOMPETENSRAPPORT 2019

ETT NÄTVERK
FÖR DIGITALA LEDARE

 

Be digital är för dig som vill bli eller göra ditt företag till framtidens digitala ledare.

Guidar och inspirerar digitala resor

Be digital inspirerar små och medelstora företag till bättre lösningar och ökad konkurrenskraft genom digitalisering. Konceptet är både en digital matchningstjänst och ett nätverk för människor och företag intresserade av digitalt ledarskap.


De värmländska småföretagen ligger generellt lågt till i olika digitaliseringsindex och företagens strategiskt digitala kompetens anses låg i jämförelse med andra regioner. Många av dessa företag riskerar att hamna efter i utvecklingen i en allt mer konkurrensutsatt och digital omvärld. För många mindre företag är det svårt att agera i den snabba digitala omställning som pågår i samhället. Det ställs i en allt mer digital tid nya krav på ledarskap, verksamhets- och affärsutveckling. Digitaliseringen innebär ju att förutsättningar för ett företag eller en hel bransch kan förändras mycket snabbt. Det är svårt att ständigt vara uppdaterad på vad som händer och förhålla sig till den snabba utvecklingen. Dessa förändringar kräver en ny typ av kunskap kring digitalt ledarskap.

 

Compare har identifierat ett gap mellan en stark IT-sektor i Värmland som teknikmässigt ligger långt fram och övriga företag som ska förhålla sig till digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Vill du hänga med?

Be digital stärker små och medelstora företags konkurrenskraft genom digitalisering.


Häng med i Be digital-nätverket för löpande kunskapspåfyllnad och inspiration


Gör digitaliseringsguiden och testa ditt företags digitala mognad på be-digital.se


Kontakta Compare för att kostnadsfritt bli
leverantör i Be digital.

Därför har Compare tillsammans med partners utvecklat konceptet Be digital - där kan företag få inspiration och praktisk guidning för hur man kan tänka kring digital transformation. På sajten be-digital.se kan man göra ett enklare test kring sitt eget företags digitala mognad. Man hittar också inspirerande case kring digitalisering från liknande bolag och en möjlighet att matcha sina behov mot befintliga företag med digitala spetskompetenser. På så sätt kan man hitta partners som kan stötta i den digitala resan. 


Den digitala plattformen kompletteras med ett nätverk med personer intresserade av digitala frågor och framtiden. I Be digital-nätverket finns möjligheten att lära och utvecklas kring digitalisering tillsammans med andra. Där får man del av spetskunskap kring nya digitala möjligheter och hur man hanterar de utmaningar som digitaliseringen innebär, både för företag och ledarskap. Ett medlemskap inkluderar bland annat ett antal årliga gemensamma träffar och tillgång till ett starkt nätverk av människor och företag intresserade av digitalisering i Värmland. Tillsammans skapar Be digital-nätverket framtidens digitala ledare i Värmland!

 

Stefan Skoglund

Digital Business Developer, Compare

+46 (0)706-07 08 67 
stefan.skoglund@compare.se

Digitalisering? Digital transformation?

Vad är egentligen skillnaden?

Till vardags används termen digitalisering till det mesta som har med digitala förändringar att göra, men det man eftersträvar är många gånger digital transformation. Skillnaden är att digitalisering konverterar något analogt till en digital version. Vid digital transformation förändrar man sättet att arbeta på och väver in digitala lösningar i sitt tänk mer genomgående.

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS