DigitalWell Arena

KOMPETENSRAPPORT 2019

DIGITAL HJÄLP
FÖR ETT SUNDARE LIV

 

Inom satsningen DigitalWell Arena utvecklar Compare digitala lösningar som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv. Det gör vi tillsammans med offentlig sektor, akademin, civilsamhället, entreprenörer och näringsliv.

Inom satsningen vill vi åstadkomma ett ekosystem där vi tillsammans utvecklar framtidens hälsotjänster – digitala lösningar som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv. Vi vill dessutom arbeta för en mer jämlik hälsa, tillväxt i näringslivet och effektivitet i hälso- och sjukvården.


DigitalWell Arena är en tioårig satsning i syfte att bygga en nationellt och internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö kring digitala hälsotjänster.


Läs mer på digitalwellarena.se för att se vilka aktörer som är med i projektet.

Varför gör vi detta?

Skapa attraktionskraft och tillväxt i Värmland.


Lättare för företag att skapa skalbara produkter och tjänster.


Fler ska kunna ta ansvar för sin egen hälsa

Minskat behov av hälso- och sjukvård.


Fler myndigheter, organisationer och företag ska utveckla tjänster med invånaren i fokus.

Vill du vara med och forma framtidens digitala hälsotjänster? Kontakta oss!


Magnus Bårdén

Managing Director/Process Manager,
DigitalWell Arena

+46 (0)708-15 56 65
magnus.barden@compare.se


Cecilia Karlsson

Process Manager,

DigitalWell Arena

+46 (0)72 244 32 87
cecilia.karlsson@compare.se

DigitalWell Arena är ett tioårigt initiativ för att utveckla digitala lösningar som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv. Ett av målen är att öka den digitala kompetensen hos verksamma inom hälso- och sjukvård. Initiativet strävar efter att skapa en mer jämlik hälsa, tillväxt i näringslivet och effektivitet i hälso- och sjukvården. 

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS