Att lyckas på kanten till kaos

Omvärldsbevakning - Att lyckas på kanten till kaos

KOMPETENSRAPPORT 2019

ATT LYCKAS
PÅ KANTEN TILL KAOS

 

Vad driver framgång i morgondagens värld? Kairos Future har tillsammans med Sobona, Skatteverket, Region Skåne och Västra Götalandsregionen genomfört en studie för att börja reda ut den frågan.

Hur ser dagens och morgondagens framgångsrika ledarskap ut? Och hur samspelar ledning med organisation, strategi och kultur? Finns det någon universalformel för framgång, eller måste varje organisation hitta sin egen väg anpassad till exakt det landskap som den lever i? Och vilken typ av organisation är ni? Beroende på bland annat omvärld, kultur och ledarskap varierar framgångsfaktorerna ganska mycket. Insikter om detta kan vara avgörande i strategiarbetet.

Läs rapporten från Kairos Future här.

Att lyckas på kanten mot kaos handlar både om att förstå den omgivning och omvärld som organisationer idag befinner sig i – med högre komplexitet och snabbare förändringstakt, och med behov av andra prioriteringar i en kaotisk omvärld – men lika mycket om att förstå organisationens egen invärld och kultur. Här avgörs förutsättningarna för att kunna möta den egna organisationens målsättningar och behov. Organisationer, precis som människor, är olika – och de befinner sig i olika kontexter. Bara genom att grundläggande förstå såväl omvärld som invärld kan en organisation sätta rätt prioriteringar för att skapa framgång.

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS