Framtidens arbetsliv

Omvärldsbevakning - Framtidens arbetsliv

KOMPETENSRAPPORT 2019

FRAMTIDENS
ARBETSLIV ÄR HÄR

 

Hur ser framtidens arbetsliv ut?
Trygghetsrådet har gett sig ut på en upptäcktsfärd för att hitta det.

Arbetsmarknaden har alltid varit i förändring, men idag sker förändringen exponentiellt – samtidigt som det när som helst kan dyka upp banbrytande företag, affärsidéer och teknologier som helt förändrar spelplanen. Parallellt med – och till stor del som ett resultat av – ett allt mer digitaliserat, datadrivet och automatiserat arbetsliv ser vi dessutom att värderingar, syfte, etik, kreativitet och empati får en central betydelse.

 

Trygghetsrådet har gått igenom rapporter, artiklar och studier samt intervjuat ledande experter och personer som redan idag arbetar med den typ av yrken som framtidens arbetsmarknad kan tänkas rymma. En stor del av debatten kring framtidens arbetsliv har fokuserat på digitalisering och automatisering. Det är viktiga faktorer, men Trygghetsrådet har valt att fokusera på ett mer holistiskt perspektiv där de undersökt arbetslivets förändringar utifrån bland annat hållbarhet, hälsa och värderingar.

 

Stora utmaningar skapar stora möjligheter. Det är tydligt att vi står inför stora globala och komplexa samhällsutmaningar, och att många samhälleliga förändringar sker på ett allt snabbare och mer oförutsägbart sätt när utvecklingstakten är exponentiell. Ökat klimathot, teknologiska och digitala omvälvningar samt ökad datainsamling, i kombination med mer medvetna och kritiska konsumenter är några exempel på kännetecken för vår samtid. De kommer att få stora konsekvenser för det framtida arbetslivet. Utvecklingen kommer innebära ökade krav på både företag och medarbetare, men framför allt kommer det att skapa nya möjligheter i form av fler och nya spännande jobb.

Genom att våga prova nytt, och att våga följa sina intressen och hjärtefrågor, kan fler hitta ett jobb som de trivs med och som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Bland våra experter finns en samstämmighet kring att passion och rätt inställning är något som arbetsgivare eftersöker och värdesätter allt mer, snarare än en formell examen. Om du arbetar med något som du verkligen känner för blir det enklare och roligare att följa med i utvecklingen. En sak kan vi vara säkra på, och det är att förändring är det enda konstanta.

Läs rapporten från Trygghetsrådet här.

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS