Hälsoalgoritmer och bakteriepreppers

Omvärldsbevakning - Hälsoalgoritmer och bakteriepreppers

KOMPETENSRAPPORT 2019

HÄLSOALGORITMER OCH BAKTERIEPREPPERS

 

Är du en normbrytare, bakterieprepper eller balanspionjär? ICA Gruppen spår antibiotikaresistens, hälsoklyftor och psykisk ohälsa som vår tids största hälsoutmaningar, men ser också möjligheter inom samma områden.

I april släppte ICA Gruppen sin årliga framtidsrapport med inriktning mot hälsa, ”Klyftor, stress och bakterier”. Där analyserar de både nuläge och framtid: vilka utmaningar finns i dag och hur ser hälsotrenderna ut 2025?

 

Rapporten belyser ämnen som vägen till välmående genom mat, hälsoalgoritmer och förebyggande fokus. De menar att nyckelfaktorer för ett friskare Sverige är kunskapsspridning, matens roll för folkhälsan och samhällsplanering. Marianne Larsson är chef för hälsoklustret Healthtech Nordic och menar att digitaliseringen medför ett paradigmskifte.

 

”Många av de nya företagen inom hälsa gör individen mer kompetent. Trenden är tydlig, det handlar om att individen blir stärkt och själv blir specialist, samt att signalerna till vården och nya verktyg för professionen gör att patienterna får hjälp när de behöver det, innan tillståndet förvärras”, säger Marianne Larsson.

 

Det kan handla om algoritmer som upptäcker avvikande mönster i våra kroppar och kontaktar vården innan vi blir sjuka, eller artificiell intelligens som räknar ut vad vi ska äta utifrån våra blodvärden. Klart står att teknologi och digitalisering fortsätter utvecklas. Tar vi vara på möjligheterna och har vi koll på riskerna?

Fakta

  • Framtidsrapporten baseras dels på undersökningar hos den svenska befolkningen, dels på djupintervjuer med forskare, health-tech startups och trendanalytiker.

Läs mer här om ICA Gruppens framtidsrapport.

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS