IT-Kompetensbristen

Omvärldsbevakning - Att lyckas på kanten till kaos

KOMPETENSRAPPORT 2019

IT-KOMPETENSBRISTEN HOTAR SVENSK TILLVÄXT

 

Den genomgripande digitalisering som pågår både i Sverige och globalt har gjort att IT och Telekombranchen blivit en av de viktigaste motorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

IT och Telekomföretagen har gjort en kartläggning av kompetensbristen inom den digitala sektorn. Den visar bla att utmaningar som rapporterades 2012 och 2015 kvarstår 2017. Läs mer om vilka kompetenser och roller som identifierats stå för det underskott av kompetens som är det största hindret för fortsatt tillväxt samt vilka åtgärder som föreslås råda bor på den bristen.

Läs mer på itot.se samt ladda ner rapporten.

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS