Röster om Digital Revolt

KOMPETENSRAPPORT 2019

KARLSTADS KOMMUN:

”BRISTEN PÅ RÄTT
KOMPETENS ÄR KRAFTIGT KÄNNBAR”

 

”Det är en självklarhet för oss i Karlstads kommun att jobba för att företag i vår region mår bra – på alla sätt. Att hitta och behålla rätt kompetens är en mycket viktig faktor för att företag ska kunna växa och utvecklas. I dag är bristen på rätt kompetens kraftigt kännbar i de flesta branscher och många företag hämmas på grund av att de inte får tag på den kompetens de behöver.


Genom att göra grundläggande kartläggningar tillsammans med branschen kan vi få en bra övergripande bild av nuläget och framtida behov och utmaningar. Det gör det enklare att med gemensamma krafter försöka hitta lösningar.


Ska Värmland fortsätta att ligga i täten som digital region behöver samarbetet utökas mellan utbildningsaktörer och branschen. Tillsammans behöver vi ta reda på vilka kompetenser som behövs och hur de kan säkras för framtiden. 


Vi är en kommun som satsar på tillväxt. Mår företagen bra gynnas välfärden och tillväxten i vår kommun. Här växer vi tillsammans.”

Ulf Johansson

Tillväxtdirektör, Karlstads kommun

Ska Värmland fortsätta att ligga i täten som digital region behöver samarbetet utökas mellan utbildningsaktörer och branschen.

KARLSTADS UNIVERSITET:

”VI ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN”


”Jag välkomnar kartläggningen i Digital revolt. Karlstads universitet jobbar på alla fronter med forskning och utbildning för att utveckla ny kunskap och bidra till att fler medarbetare med IT-kompetens blir en del av arbetsmarknaden. Vi är en del av lösningen och vill tillsammans med medlemsföretagen i Compare och övriga samhället vara det i ännu större grad. Ett exempel är Digitalwell, där utvecklingen av digitala välfärdstjänster engagerar stora delar av universitetet.”

Johan Sterte

Rektor, Karlstads universitet

UPPDRAGS AB:

”DIGITAL REVOLT
KOMMER ATT STÄRKA BRANSCHEN”

 

”Karlstads universitet har en omfattande verksamhet med uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom alla de kompetensområden som finns på universitetet. Att kunna erbjuda uppdragsutbildningar av relevans för näringsliv och offentlig sektor är en del i universitetets uppdrag, att samverka och föra ut aktuell forskning. Den input från fältet som lärarna får när de bedriver uppdragsutbildning bidrar också till att utveckla den ordinarie undervisningen för våra studenter, eller kan ge uppslag till frågeställningar som genererar ny forskning.

 

För att universitetet ska kunna ta fram utbildningar som matchar de behov av kompetensutveckling som finns i företagen är det givetvis viktigt att på en övergripande nivå kunna se vilka dessa behov är. Det är därför vi engagerat oss i den spännande process som Compare driver för att belysa de gemensamma behov av kompetensutveckling som finns i medlemsföretagen. Digital revolt kommer att stärka branschen, regionen och universitetets roll som en viktig aktör för det livslånga lärandet.”


Camilla Johannesson

Vd, Karlstads universitets Uppdrags AB

Digital revolt kommer att stärka branschen, regionen och universitetets roll som en viktig aktör för det livslånga lärandet.

QTYM:

"VI FÖRESLÅR
GÄRNA KANDIDATER SOM INTE ÄR
THE USUAL SUSPECT"


”Det krävs samarbete för att vända kompetensbristen. Om vår basindustri tillsammans med tillväxtbolag och offentlig verksamhet kan locka kompetens hit, så är det bättre än att vi slåss om de som är på plats. Ellen Myrén Scott från Uddeholm beskrev det bra när hon sa att vi behöver lyfta fram möjligheterna och företagen, och inte bara förlita oss på vacker natur.


Vad menas med jämställd rekrytering? Det används inom flera olika definitioner. När vi rekryterar så ser vi på kompetens och det företag som rekryterar. Det finns studier på att blandade grupper har positiva effekter, så vi föreslår gärna kandidater som inte är the usual suspect.”

John JohanssonQtym

TESTHUSET:

"VI HAR MÖJLIGHETEN ATT STÅ UPP FÖR JÄMSTÄLLDHETEN"


"Det kommer bli viktigt att tänka lite utanför boxen. Där är jag övertygad om att vi som rekryterare har en stor roll i att våga hitta de personer som har rätt attityd och inställning. Jag tror det finns otroligt duktiga utvecklare där ute som kanske inte har studerat på universitetet, men som har ett brinnande intresse. Skriv inte annonser där det exempelvis står ’i denna rekrytering ser vi gärna kvinnliga sökande’ eller liknande. Då tror jag kvinnor upplever att de väljs på grund av sitt kön istället för kompetens och egenskaper. Utfallet blir då istället färre kvinnliga sökande. Om vi rekryterare möter kunder som särskilt önskar endast kvinnliga eller manliga kandidater har vi möjligheten att stå upp för jämställdheten, och trycka på att vi ska gå på erfarenhet, kompetens och inställning.”

Andrea Elfman, Testhuset

”Digital kompetens handlar inte alls bara om ett behov som finns på teknikavdelningar hos IT-bolag. I princip alla sektorer, inte minst vården, har ett enormt behov av digitalt kunniga personer eftersom en så stor del av verksamheten sker digitalt. Vill du förändra världen? Skaffa digital spetskompetens!”


Fredrik von Essens

Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS