Röster från branschen

Rapporten i siffror - Röster från branschen

KOMPETENSRAPPORT 2019

RÖSTER FRÅN BRANSCHEN 
OM KOMPETENSFÖRSÖRJNING

ALTRAN:

”VI VILL VISA
VAD VI STÅR FÖR SOM ARBETSGIVARE


”Vi har redan idag flera initiativ igång där vi försöker få barn redan i mellanstadieålder att hitta teknikintresse. Vi jobbar sedan vidare mot högstadier, gymnasier och universitet.

 

Det är hög konkurrens om de rätta kompetenserna och när vi vill expandera ytterligare kommer konkurrensen att öka för att undvika kannibalism i regionen. Dock har vi hittills lyckats tillgodose de rekryteringsbehov vi haft.

 

Kontinuerligt arbete mot universitetet är ett måste för oss. Vi leder exjobb, är med i mentorsprogrammet, är aktiva i Snits, etc. Vi vill visa vad vi står för som arbetsgivare och inte bara vilka tekniker vi arbetar med. Vi jobbar mycket med kulturen där det är viktigt för oss att vi tar hand om varandra, har kul tillsammans, hjälper varandra att utvecklas, samtidigt som vi jobbar med väldigt häftig teknologi.”


Andreas Niska, Altran

NODINITE:

”DET VI SKAPAR
GÖR NYTTA I SAMHÄLLET”

 

”Jag tror att det finns en generell missuppfattning om IT. Vi behöver tydliggöra vårt jobb för utomstående. Precis som i andra yrken jobbar vi med människor. De produkter och tjänster vi skapar gör nytta i samhället, och vi behöver bli bättre på att visa hur det påverkar vår värld på ett positivt sätt.

 

Vi behöver marknadsföra Värmland och dess bolag på ett sådant sätt att personer utanför tycker att det är intressant, för att locka kompetens. Jag tror att en styrka med IT-branschen är att vi har jobb som vi kan göra var vi än befinner oss. Närheten till personer är också viktig, men detta kan man åstadkomma genom kontinuerliga tillfällen för möten. Det bjuder personer till Värmland och kan sedan väcka tanken att flytta hit.”

Robert MayerNodinite

CGI:

”VI KOMMER FÅ SVÅRT
ATT LEVERERA”

 

”Vi kommer ha stora svårigheter att kunna matcha marknadens behov framöver, om marknaden fortsätter att i största utsträckning efterfråga senior kompetens och inte vill beställa eller betala för juniorer. Vi som leverantörer kommer få svårt att kunna leverera tillräckligt med kompetens och resurser till våra kunder. Det kommer begränsa deras möjlighet att växa och utvecklas i den takt de behöver, för att vara konkurrenskraftiga inom sina områden.


Kampen att få till en jämn könsfördelning ligger kanske inte i själva rekryteringen. Den kanske i huvudsak ligger i att redan i tidig ålder se till att skapa intresse för teknik, så att fler tjejer faktiskt väljer att senare utbilda sig mot en karriär inom IT/teknik.”


Thomas Rosevall, CGI

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS